spacer
spacer search

logo certest - certifikåcia, vyhlåsenie o zhodecertifikåcia, skúťky, vyhlåsenie o zhode, inťpekcia

Search
spacer
Newsflash
Bezpečnostné fólie predstavujú novú komoditu v našej pôsobnosti. NBÚ SR nás na túto činnosť autorizoval v máji 2005. Viac...
 
Menu
Úvodná stránka
Certifikácia výrobkov
Kontrola výrobkov
Školenia a konferencie
Skúšky
Dokumenty, certifikáty
Oprávnenia, autorizácie
Fotogaléria
Spravodaj
Prihlásenie
Časť info je dostupná len registr. užívateľom.

Zabudli ste heslo?

Partnerské organizácie:

ozbb_logo.png

 
Úvodná stránka arrow Buletin-aktuality

Buletin-aktuality
Schvažovacie skúšky vozidiel PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 17 júl 2017

Poverená technická služba overovania vozidiel
Poverenie MDVRR SR, akreditácia ISO/IEC 1702

 • Typové skúšky - Výkon testov typu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvažovania v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
 • Skúšky konformity - Overovanie zhodnosti typov vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvažovania v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
 • Skúšky jednotlivo dokončovaných vozidiel
 • Skúšky jednotlivo dovezených vozidiel zo zmluvných krajín EÚ, jednotlivo vyrobených alebo jednotlivo prestavaných vozidiel pre ich schválenie Obvodným úradom pre dopravu a pozemné komunikácie vrátane vypracovania návrhov ich ZTO.
 
Technická služba Ministerstva dopravy PDF Tlačiť E-mail
Streda, 12 apríl 2017

Technická služba Ministerstva dopravy

Sme:

 

 1. technickou službou typu A pre overovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podl'a zákona č. 106/2018 Z. z. 
 2. technickou službou montáže plynových zariadení - viac na stránke www.igas.sk

 

Ako technická služba overovania vozidiel Vám ponúkame:

testy typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovanie ich zhodnosti na účely ich schval'ovania, 2. skúšok jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a overovanie ich zhodnosti na účely ich schval'ovania, 

 • na základe poverenia smieme vystavovať':
  1. protokoly o testoch technickej jednotky, typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
  2. protokoly o skúškach jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,

 
Systémy pre preukazovanie zhody u dverí a okien podľa stavebného zákona PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 25 január 2013

Zákon č 90/1998 z.z. uvádza pre dvere, okná, okenice, kovania tieto postupy:

§ 7
Systémy preukazovania zhody
(1) Preukazovanie zhody sa vykonáva podľa niektorého z týchto systémov:
a) vyhlásením zhody doplneným certifikátom zhody (systémy 1+ a 1),
b) vyhlásením zhody doplneným certifikátom vnútropodnikovej kontroly (systémy 2+ a 2),
c) vyhlásením zhody (systémy 3 a 4).

(2) Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody podľa odseku 1 písm. a), ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a vykonáva plánované skúšky a ak autorizovaná osoba vydala certifikát zhody
a) v systéme 1+
1. na základe vykonaných počiatočných skúšok,
2. na základe vykonanej počiatočnej inšpekcie,
3. na základe vykonávania priebežných inšpekcií
a
4. na základe vykonávania kontrolných skúšok,
b) v systéme 1
1. na základe vykonaných počiatočných skúšok,
2. na základe vykonanej počiatočnej inšpekcie a
3. na základe vykonávania priebežných inšpekcií.

(4) Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody podľa odseku 1 písm. c), ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a
a) v systéme 3 autorizovaná osoba vykonala počiatočné skúšky,
b) v systéme 4 vykonal alebo obstaral vykonanie počiatočných skúšok.
(5) Ak podľa technickej špecifikácie má vykonať alebo obstarať vykonanie počiatočných skúšok niektorých vlastností stavebného výrobku autorizovaná osoba
a ostatných výrobca, počiatočné skúšky sa vykonajú podľa technickej špecifikácie.

 

Vyhláška č. 558/2009 následne pre pre dvere, okná, okenice, kovania priraďuje nasledovné systémy:

Postupy_u_dveri_okien_kovani.png
Harmonizované normy platné pre vyhlásenie zhody sú uvedené na stránke min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja -tu...v čase napísania článku je platná napr.:

EN 14351-1:2006+A1:2010 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiadaviek na odolnosť voči prenikaniu ohňa a dymu.

 
Security fórum 2009 ukončené PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 jún 2009

I. ročník  Security fórum 2009 sa konal v Rajeckých Tepliciach v dňoch 17. - 18. júna 2009 v hoteli Diplomat****.

Konferencie sa zúčastnilo spolu 75 účastníkov zo Slovenskej i Českej republiky. V tomto ročníku si vypočuli 18 príspevkov na témy:

 • Legislatívne, normatívne prostredie, certifikácia

Legislatíva a jej ďalší vývoj v SR a v EÚ, certifikácia, postupy pri skúšaní, systémy kvality v tejto oblasti

 • Objektové a fyzické zabezpečenie

Technické zabezpečovacie zariadenia – EZS, kamerové systémy..., Mechanické zábranné systémy – zámky,
dvere, trezory.... Fyzické zabezpečenia – Súkromné bezpečnostné služby

 • Bezpečnosť informácií

Zabezpečenie informačných systémov, elektronický podpis, ochrana osobných údajov, digitálna kriminalita

 • Analýza rizík, digitálna kriminalita

Analýza rizík, definície, východiská, analýza rizík informačných systémov, analýza rizík objektovej bezpečnosti,
predchádzanie zločinnosti, územné plánovanie a navrhovanie

Vrámci živej diskusie účastníci poukázali namnohé nejasnosti, alebo nesúlad v legislatívnej a normatívnej oblasti a vyjadrili viacero podnetných návrhov. Prípravný výbor konferencie zozbieral tieto návrhy a konferencia na svoj záver doplnila a schválila tieto odporúčania:

1. konferencia odporúča Národnému bezpečnostnému úradu:

 • zapracovať do legislatívy o utajovaných skutočnostiach chýbajúcu väzbu na zákon o súkromných bezpečnostných službách, pokiaľ sa týka montáže MZP a TZP len osobami, ktoré vlastnia licenciu technickej služby s preukázateľným dokladom o znalosti montovaného systému.
  Zákon o SBS totiž definuje odborné požiadavky na takúto licencovanú činnosť i jej povinnosti pokiaľ sa týka vedenia dokumentácie o namontovaných zariadeniach a systémoch a nakladaniu s takto získanými informáciami.
 • odporúča tiež vytvoriť rámec pre dozor nad certifikátmi vydanými NBÚ SR počas doby ich platnosti odberom vzoriek priamo z trhu, keďže sa ukazuje certifikát sa používa na výrobky, ktoré majú horšie vlastnosti ako požaduje stanovený bezpečnostný štandard

2. konferencia odporúča Úradu súkromných bezpečnostných služieb Policajného prezídia SR:

 • zachovať v legislatíve inštitút licencie technickej služby pre montáž MZP a TZP v legislatíve v súčasnom rozsahu
 • plánovane na trhu dozorovať, či činnosť technickej služby nevykonávajú firmy bez platnej licencie

3. konferencia odporúča Úradu na ochranu osobných údajov:

 • zverejniť všeobecné stanovisko k možnosti použitia biometrických prostriedkov pre zabezpečenie osobných údajov
 • metodicky bližšie definovať pojem "primeraná úroveň technických prostriedkov" na zabezpečenie priestorov v ktorých sú sústreďované chránené osobné údaje.

4. konferencia poveruje autorizovanú osobu národného bezpečnostného úradu pre MZP:

 • hľadať primeraný mechanizmus pre dozor nad trhom s MZP na zabránenie predaja výrobkov, ktoré nie sú v súlade splatnou legislatívou a normami v spolupráci s orgánmi dozoru nad trhom

Súčasťou konferencie bola aj výstavka cylindrických vložiek, zámkov, panikových a bezpečnostných kovaní firmy KABA GmBH a informačný panel výrobcu trezorov firmy WERTHEIM a.s.- partnerov konferenci.

 
Účasť na konferencii PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 06 jún 2009

hlavicka_534x148.png

K dnešnému dňu je potvrdené že konferencie sa zúčastní 65 účastníkov - z toho 17 referujúcich.
Účastníci zastupujú tieto firmy:
ALES a.s.
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
APIS, spol.r.o. Banská Bystrica
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
DIAFAN s.r.o.
Disig, a.s.
EMM, s.r.o.
Entry Net, s.r.o.
ESET spol.s r.o.,
EVPÚ a.s. Nová Dubnica
F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o.
Ferovit s.r.o.
GiTy-Slovensko, a.s.
INFODOM, s.r.o. - Alarm magazín
Ing. Emil Brakl, Brakl & syn
Kaba Slovensko
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Kriminalistický a expertízny ústav policajného zboru
Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Národní bezpečnostní úřad ČR
Národný bezpečnostný úrad SR
Ochrana a bezpečnosť SE, a.s.
QUADRIQ, a. s.
REVIMONT-DG, s.r.o.
SAFE POINT s.r.o.
SBA-Expert s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s.
Soitron, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
Úrad pre ochranu osobných údajov SR
Úrad súkromných bezpečnostných služieb Policajného prezídia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 9 z 87
spacer

Kto je online

 
© 2023 Certest - certifikácia, revízie, skúšky, vyhlásenie o zhode
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vienna hostels Berlin apartments
spacer