spacer
spacer search

logo certest - certifikåcia, vyhlåsenie o zhodecertifikåcia, skúťky, vyhlåsenie o zhode, inťpekcia

Search
spacer
Newsflash
Fórum o problematike certifikácia, vyhlásenie o zhode, odolnosť proti vlámaniu, dopravná spôsobilosť nielen strojov - tu...
 
Menu
Úvodná stránka
Certifikácia výrobkov
Kontrola výrobkov
Školenia a konferencie
Skúšky
Dokumenty, certifikáty
Oprávnenia, autorizácie
Fotogaléria
Spravodaj
Prihlásenie
Časť info je dostupná len registr. užívateľom.

Zabudli ste heslo?

Partnerské organizácie:

ozbb_logo.png

 
Úvodná stránka arrow Kontrola výrobkov arrow Kontrola OOP pre výšky

Kontrola ochranných osobných prostriedkov pre prácu vo výškach PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 20 máj 2005
bezpečnostný postrojOsobné ochranné prostriedky pre zabezpečenie pri práci vo výškach musia byť pravidelne kontrolované.
Prečo sa obrátiť na odborníkov (nezáväzná ponuka)?
Dôvodov na to je viac:

Následky pádov z výšky:

  • veľmi často končia vážnymi, alebo smrteľnými úrazmi
  • tieto prípady prešetruje Inšpektorát bezpečnosti práce a ako zamestnávateľ budete musieť dokazovať, že Vami používané prostriedky pre prácu vo výškach boli periodicky kontrolované

Nestranné odborné preverenie:

značka Vami poverený pracovník nie je spravidla školený na túto činnosť, ani s ňou nemá praktické skúsenosti, v prípade ak sa budete snažiť uplatniť jeho zodpovednosť, bude mať snahu sa vyviniť a celá ťarcha zodpovednosti zostane na organizácii
My :
  • za svoje výsledky prevezmeme zodpovednosť
  • sme na túto činnosť akreditovaní, máme skúsenosti i s certifikáciou rebríkov a OOP pre prácu vo výškach - bezpečnostné pásy, postroje, opasky, laná, konektory, karabíny  a obdobné zariadenia
  • spolupracujeme s výrobcami, alebo dovozcami

Testovanie pod maximálnym dovoleným zaťažením:

  • je málo pravdepodobné, že niektoré chyby odhalíte, ak prostriedok nie je zaťažený na max. nosnosť -  praskliny, nefunkčnosť aretácie, opotrebenia, neúnosné spojenia, švy a pod.
My:
  • pri skúškach používame prípravky a závažia s hmotnosťou maximálneho dovoleného pracovného zaťaženia

Legislatívne dôvody:

Okrem toho, že svojim pracovníkom (ktorých práca je pre Vás zdrojom Vášho zisku) Vy sami chcete vytvoriť slušné bezpečné pracovné podmienky, sú dôležité i právne predpisy, ktoré Vás k tomuto zaväzujú. Konkrétne sú to:
  • Nariadenie vlády  č. 392/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov stanovuje zamestnávateľovi pravidelné kontroly pracovných prostriedkov oprávnenou osobou.
  • Vyhláška č. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. – stanovuje spôsob používania a periodicitu kontroly 1 x ročne.

Súvisiace technické normy

STN EN 362 (83 2620)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Karabíny.            
STN EN 365 (83 2623)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie            
STN EN 1263-1 (73 8113)
Záchytné siete. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy
STN EN 1263-2 (73 8113)
Záchytné siete. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na umiestnenie záchytných sietí
STN EN 1868 (83 2610)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zoznam ekvivalentných termínov            
STN EN 341+AC+A1 (83 2613)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zlanovacie zariadenia            
STN EN 361 (83 2614)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy            
STN EN 354 (83 2615)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné laná            
STN EN 355 (83 2616)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu
STN EN 358 (83 2617)
Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy            
STN EN 360 (83 2618)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie zachytávače pádu            
STN EN 353-2 (83 2619)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 2: Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom kotviacom vedení            
STN EN 353-1 (83 2619)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 1: Záchytné zariadenia vedeného typu na pevnom kotviacom vedení            
STN EN 363 (83 2621)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Systémy na zabránenie pádu            
STN EN 364+AC (83 2622)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Skúšobné metódy            
STN EN 365 (83 2623)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie            
STN EN 1891 (83 2627)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nízkoprieťažné laná s jadrom a opletom            
STN EN 1095 (83 2628)
Palubný bezpečnostný postroj a bezpečnostné lano na použitie na rekreačnom plavidle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy            
STN EN 795 (83 2629)
Ochrana proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia. Požiadavky a skúšanie

 
spacer

Kto je online

 
© 2023 Certest - certifikácia, revízie, skúšky, vyhlásenie o zhode
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vienna hostels Berlin apartments
spacer