spacer
spacer search

logo certest - certifikåcia, vyhlåsenie o zhodecertifikåcia, skúťky, vyhlåsenie o zhode, inťpekcia

Search
spacer
Newsflash
Fórum o problematike certifikácia, vyhlásenie o zhode, odolnosť proti vlámaniu, dopravná spôsobilosť nielen strojov - tu...
 
Menu
Úvodná stránka
Certifikácia výrobkov
Kontrola výrobkov
Školenia a konferencie
Skúšky
Dokumenty, certifikáty
Oprávnenia, autorizácie
Fotogaléria
Spravodaj
Prihlásenie
Časť info je dostupná len registr. užívateľom.

Zabudli ste heslo?

Partnerské organizácie:

ozbb_logo.png

 
Úvodná stránka arrow Buletin-aktuality arrow Vyhlásenie o zhode arrow Certifikácia stroja, strojových zariadení

Certifikácia stroja, strojových zariadení PDF Tlačiť E-mail
Streda, 11 január 2006

Stroje, strojové zariadenia sú určeným výrobkom podľa zákona o zhode. Výrobca alebo dovozca musí pred uvedením na trh vykonať posúdenie zhody. Po vykonaní posúdenia zhody s technickými predpismi musí vydať vyhlásenie o zhode a označiť výrobok značkou CE.

Platná legislatíva

Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov
Technické predpisy:
Nariadenie vlády SR č. 310/2004 Z . z.
Harmonizované so smernicami EÚ:
Smernica Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 v znení smernice 98/79/ES  (tzv. machinery)

Povinnosti výrobcu, dovozcu ale i distributéra

Výrobca, jeho splnomocnenec, alebo dovozca môže uvádzať na trh iba bezpečné výrobky, a to

bez ohľadu na to, či sú určené na osobnú potrebu alebo na profesijné použitie. Ak nemožno identifikovať výrobcu alebo dovozcu, za splnenie podmienok uvedenia výrobku na trh zodpovedá distribútor
Výrobca alebo dovozca určeného výrobku môže uviesť na trh len taký výrobok, ktorý spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naňho vzťahujú. Pred uvedením určeného výrobku na trh je povinný vydať písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi a označiť výrobok značkou CE
Výrobca alebo dovozca musí distribútorovi na jeho žiadosť poskytnúť vyhlásenie o zhode. Dokumentáciu o použitom postupe posudzovania zhody a vyhlásenie o zhode a podklady k nemu je výrobca alebo dovozca povinný na vyžiadanie kedykoľvek poskytnúť orgánom dohľadu do desiatich rokov od skončenia výroby, dovozu alebo uvedenia na trh.
Vyhlásenie o zhode, alebo písomné potvrdenie, že výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode, je distributér povinný predložiť na nahliadnutie každému na jeho žiadosť, alebo na náklady žiadateľa vydať overený rovnopis

 Povinnosti distribútora

Distribútor nesmie distribuovať výrobok, o ktorom na základe vlastných informácií alebo svojich odborných znalostí vie, alebo o ktorom môže predpokladať, že môže ohroziť oprávnený záujem
Distribútor nesmie distribuovať určený výrobok, na ktorý výrobca alebo dovozca nevydal vyhlásenie o zhode alebo na ktorý nemá pri distribúcii vyhlásenie o zhode alebo písomné potvrdenie, že výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode, alebo ak ho výrobca neoznačil značkou zhody

Vyhlásenie o zhode na stroj, strojové zariadenia

Výrobca alebo dovozca strojové zariadenia preverí zhodu výrobku s technickými predpismi, nariadeniami vlády a harmonizovanými normami platnými v EÚ. Podrobnosti, postupy a obsah vyhlásenia o zhode sú uvedené v NV SR:

  • na strojové zariadenie neuvedené v prílohe č. 4 pripraví výrobca alebo dovozca technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 5 a vykoná alebo nechá vykonať posúdenie zhody (§ 12 ods. 3 písm. a) zákona),
  • na strojové zariadenie uvedené v prílohe č. 4, ktorého vlastnosti nie sú v súlade s harmonizovanými slovenskými technickými normami, alebo ak takéto normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na dané strojové zariadenie vzťahujú, zabezpečí ich výrobca alebo dovozca pred uvedením na trh posúdenie zhody vzorky strojového zariadenia (ďalej len „preskúšanie typu“) notifikovanou (autorizovanou) osobou (§ 12 ods. 3 písm. b) zákona) podľa prílohy č. 6,
  • na strojové zariadenie uvedené v prílohe č. 4, ktorého vlastnosti sú v súlade s harmonizovanými slovenskými technickými normami alebo slovenskými technickými normami vhodnými na posudzovanie zhody, ktoré konkretizujú všetky technické požiadavky, výrobca alebo dovozca podľa svojho rozhodnutia:
  • vypracuje technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 5 a zašle ju autorizovanej osobe podľa § 11 zákona, ktorá potvrdí príjem technickej dokumentácie a archivuje ju, alebo
  • predloží technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 5 notifikovanej (autorizovanej) osobe, ktorá overí, že harmonizované slovenské technické normy, alebo slovenské technické normy vhodné na posudzovanie zhody boli výrobcom, alebo dovozcom správne použité a notifikovaná (autorizovaná) osoba vypracuje osvedčenie o úplnosti a vhodnosti technickej dokumentácie na posúdenie zhody, alebo
  • podrobí vzorku strojového zariadenia preskúšaniu typu notifikovanou (autorizovanou) osobou podľa prílohy č. 6.

Zodpovedá za obsah písomného vyhlásenia o zhode s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody

Dokumenty potrebné pre vyhláJASPI - predpisy na stránke Min. spravodlivosti SR

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
spacer

Kto je online
Práve je pripojených:
1 Hosť

 
© 2023 Certest - certifikácia, revízie, skúšky, vyhlásenie o zhode
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vienna hostels Berlin apartments
spacer