spacer
spacer search

logo certest - certifikåcia, vyhlåsenie o zhodecertifikåcia, skúťky, vyhlåsenie o zhode, inťpekcia

Search
spacer
Newsflash
Kontrolu (revíziu) mobilných, alebo pevne zabudovaných rebríkov vykonávame na základe našej akreditácie SNAS SR. Viac tu...
 
Menu
Úvodná stránka
Certifikácia výrobkov
Kontrola výrobkov
Školenia a konferencie
Skúšky
Dokumenty, certifikáty
Oprávnenia, autorizácie
Fotogaléria
Spravodaj
Prihlásenie
Časť info je dostupná len registr. užívateľom.

Zabudli ste heslo?

Partnerské organizácie:

ozbb_logo.png

 
Úvodná stránka arrow Stroje arrow Nové predpisy pre motorové vozidlá a stroje

Nové predpisy pre motorové vozidlá a stroje PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 03 marec 2006

certifikácia strojovVláda na svojom rokovaní schválila celý balík nariadení vlády SR, ktoré sa týkajú technických požiadaviek na motorové vozidlá.

Keďže sa týka aj dopravnej spôsobilosti spôsobilosti strojov- prinášame Vám tento zoznam v rubrike o vyhlásení o zhode:

Nariadenie vlády SR o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel vymedzuje motorové vozidlá, na ktoré sa nariadenie vzťahuje. Nariadenie určuje technické požiadavky, ktoré musí spĺňať mechanizmus riadenia motorových a ich prípojných vozidiel.

Nariadenie vlády SR o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel vymedzuje vozidlá a definuje typ vozidla
  vzhľadom na výhľad vodiča vozidla. Určuje technické požiadavky na konštrukciu a skúšky, ktoré musí spĺňať výhľad vodiča vozidla.

Nariadenie vlády SR o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie
motorových vozidiel ustanovuje

povinnosť používať zariadenia obmedzujúce rýchlosť vozidiel určitých kategórií motorových vozidiel.

Nariadenie vlády SR o technických požiadavkách na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti motorových vozidiel určuje technické požiadavky, ktoré musia spĺňať zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel. Upravuje typové schválenie ES vozidla vzhľadom na zariadenia na spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel a ich uvádzanie na trh, do prevádzky a používanie.

Nariadenie vlády SR o technických požiadavkách na kryty kolies motorových vozidiel vymedzuje motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje. Určuje technické požiadavky, ktoré musia spĺňať kryty kolies motorových vozidiel.

Nariadenie vlády SR o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami určuje technické požiadavky, ktoré musia zariadenia pre nepriamy výhľad a ich montáž na motorové vozidlá spĺňať.

Nariadenie vlády SR o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel určuje technické požiadavky, ktoré musia spĺňať stierače a ostrekovače vozidiel.

Nariadenie vlády SR o technických požiadavkách na systém odmrazovania a systém odhmlievania zasklených povrchov motorových vozidiel vymedzuje motorové vozidlá, určuje technické požiadavky, ktoré musia spĺňať systémy odmrazovania a odhmlievania zasklených povrchov motorových vozidiel.

Nariadenie o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel určuje technické požiadavky, ktoré musia tieto zariadenia spĺňať, pričom určujúcim predpisom sa stávajú smernice Rady EHS.

Nariadenie vlády o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel vymedzuje motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie vlády, Na účely nariadenia vlády sa definujú základné pojmy obsiahnuté v nariadení a určujú sa technické požiadavky, ktoré musia spĺňať vonkajšie výčnelky motorových vozidiel.

Nariadenie vlády o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel predložilo ako iniciatívny návrh MDPT mimo Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006. Prijatím nariadenia sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady ES o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá.

Účelom nariadení vlády SR o technických požiadavkách na dvere motorových vozidiel, o technických požiadavkách na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov motorových vozidiel a o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel je prebrať právne akty Európskych spoločenstiev a implementovať tieto technické normy do slovenských pomerov.

Vláda schválila aj nariadenie, ktoré sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, dokončené alebo nedokončené, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 kilometrov za hodinu, ktorým sa upravuje montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidiel.

Bez pripomienok odobrila vláda aj nariadenia o technických požiadavkách na vnútorné vybavenie motorových vozidiel a o technických požiadavkách na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov motorových vozidiel.

S pripomienkami Legislatívnej rady vlády (LRV) schválil kabinet Nariadenie vlády SR o podrobnostiach pri typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa stanovujú podmienky typového schválenia ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky. Ďalej sa upravujú podrobnosti o osvedčení pri typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky.

Aj Nariadenie vlády SR o technických požiadavkách na zariadenia na odtiahnutie motorových vozidiel schválili ministri s pripomienkami LRV. Vymedzuje motorové vozidlá, na ktoré sa nariadenie vzťahuje a určuje technické požiadavky, ktoré musí spĺňať typ vozidla z hľadiska zariadenia na odtiahnutie.

S pripomienkami schválil kabinet Nariadenie vlády SR o technických požiadavkách na bočnú ochranu určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktoré vymedzuje predmet nariadenia, definuje základné pojmy a určuje technické požiadavky, ktoré musí spĺňať bočná ochrana určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

Nariadenia vlády SR preberajú do právneho poriadku SR právne akty Európskych spoločenstiev (ES).
 
Ďalšia >
spacer

Kto je online
Práve je pripojených:
1 Hosť

 
© 2019 Certest - certifikácia, revízie, skúšky, vyhlásenie o zhode
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vienna hostels Berlin apartments
spacer