spacer
spacer search

logo certest - certifikåcia, vyhlåsenie o zhodecertifikåcia, skúťky, vyhlåsenie o zhode, inťpekcia

Search
spacer
Newsflash
Bezpečnostné fólie predstavujú novú komoditu v našej pôsobnosti. NBÚ SR nás na túto činnosť autorizoval v máji 2005. Viac...
 
Menu
Úvodná stránka
Certifikácia výrobkov
Kontrola výrobkov
Školenia a konferencie
Skúšky
Dokumenty, certifikáty
Oprávnenia, autorizácie
Fotogaléria
Spravodaj
Prihlásenie
Časť info je dostupná len registr. užívateľom.

Zabudli ste heslo?

Partnerské organizácie:

ozbb_logo.png

 
Úvodná stránka arrow Kontrola výrobkov arrow Kontrola rebríkov

Sorry this form is unpublished
Kontrola, revízia rebríkov PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 11 jún 2005

Kontrola rebríkovRebríky slúžia k polohovaniu pri práci vo výškach. Podľa dole uvedenej legislatívy musia byť pravidelne kontrolované.
Je viac dôvodov prečo sa s periodickou kontrolou rebríkov obrátiť na odborníkov (nezáväzná ponuka):

Následky pádov z výšky:

 • veľmi často končia vážnymi, alebo smrteľnými úrazmi
 • tieto prípady prešetruje Inšpektorát bezpečnosti práce a ako zamestnávateľ budete musieť dokazovať, že Vami používané rebríky ako zariadenia pre prácu vo výškach boli periodicky kontrolované

Nestranné odborné preverenie:

Testovacia značka po kontrole rebríkov Vami poverený pracovník spravidla nie je školený na kontrolu rebríkov, ani s ňou nemá praktické skúsenosti. V prípade ak sa budete snažiť uplatniť jeho zodpovednosť, bude mať snahu sa vyviniť a celá ťarcha zodpovednosti zostane na organizácii, ktorá ho určila aj keď nemal potrebné vedomosti.
My :

 • sme na túto činnosť akreditovaní, máme skúsenosti i s certifikáciou rebríkov a príbuzných zariadení i mechanizovaných
 • stanovisko Inšpektorátu práce ku kontrole rebríkov nájdete v "Dokumentoch" - rubrika "Kontrola revízia stavu výrobkov"
 • spolupracujeme s výrobcami, alebo dovozcami
 • za svoje výsledky z kontroly rebríkov prevezmeme zodpovednosť

Testovanie pod maximálnym dovoleným zaťažením:

Je málo pravdepodobné, že niektoré chyby odhalíte, pokiaľ rebrík nie je zaťažený na max. nosnosť - praskliny, nefunkčnosť aretácie, opotrebenia, neúnosné spojenia, švy a pod.

My :

 • pri skúškach používame prípravky a závažia s hmotnosťou maximálneho dovoleného pracovného zaťaženia
 • v prípade potreby vykonáme opravy rebríka na mieste, prípadne sa pokúsime zabezpečiť chýbajúci náhradný diel

Legislatívne dôvody:

Okrem toho, že svojim pracovníkom (ktorých práca je pre Vás zdrojom Vášho zisku) Vy sami chcete vytvoriť slušné bezpečné pracovné podmienky, sú dôležité i právne predpisy, ktoré Vás k tomuto zaväzujú. Konkrétne sú to:

 • Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov stanovuje zamestnávateľovi pravidelné kontroly pracovných prostriedkov oprávnenou osobou.
 • Vyhláška č. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. – stanovuje spôsob používania a periodicitu kontroly 1 x ročne.

Technické normy:

 • STN EN 131-1 :december 2007 [SK] - Rebríky. Časť 1: Termíny, typy, funkčné rozmery."
  (jej vydaním sa ruší STN EN 131-1 :1997)
 • STN EN 131-2+AC - Rebríky, Požiadavky, skúšanie, označovanie.
 • STN EN 131-3 :december 2007 [SK] "Rebríky. Časť 3: Návody na použitie."
 • STN EN 131-4 :november 2007 [EN] "Rebríky. Časť 4: Rebríky s jednoduchým, alebo viacnásobným kĺbovým spojom"
 • STN 74 3282 - Oceľové rebríky. Základné ustanovenia. (zmena STN 74 3282/Z1)
 • STN EN 12951 - Montované príslušenstvo na strechy. Pevne uchytené strešné rebríky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy.
 • STN EN 14183 - Schodíky
 • STN EN 14396 - Pevné rebríky do vstupných šácht.
 • STN EN 14975 - Povalové rebríky. Požiadavky, označovanie a skúšanie
 • STN 98 4025 - Univerzálne plošinové rebríky. Typy, základné parametre, rozmery a technické požiadavky.

Rebríky používané hasičmi - kontrola rebríkov, rebríky pre hasičov:

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hasičských jednotkách č. 611/2006 z.z. Príloha 3 čl. 16 - týždenná kontrola rebríkov
STN EN 1147 - Prenosné rebríky pre hasičské jednotky

Normy na rebríky so špecializovaným určením:

 • STN EN ISO 14122-3 - Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup k strojom. Časť 3: Schody, rebríky a ochranné zábradlia
 • STN EN 12561-7 - Železnice. Cisternové vozne. Časť 7: Pracovné plošiny a rebríky
 • STN EN 13451-2 - Vybavenie plaveckých bazénov. Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na rebríky, rebríkové schodištia a držadlá
 • STN EN 12346 - Vybavenie telocviční. Rebriny, mriežkové rebríky a šplhacie rámy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

Zrušené normy:

 • STN 38 9815 - Prívesné rebríky (zrušená, nenahradená)
 
spacer

Kto je online
Práve je pripojených:
1 Hosť

 
© 2023 Certest - certifikácia, revízie, skúšky, vyhlásenie o zhode
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vienna hostels Berlin apartments
spacer