spacer
spacer search

logo certest - certifikåcia, vyhlåsenie o zhodecertifikåcia, skúťky, vyhlåsenie o zhode, inťpekcia

Search
spacer
Newsflash
Bezpečnostné fólie predstavujú novú komoditu v našej pôsobnosti. NBÚ SR nás na túto činnosť autorizoval v máji 2005. Viac...
 
Menu
Úvodná stránka
Certifikácia výrobkov
Kontrola výrobkov
Školenia a konferencie
Meranie spotreby auta
Skúšky
Dokumenty, certifikáty
Oprávnenia, autorizácie
Fotogaléria
Spravodaj
Prihlásenie
Časť info je dostupná len registr. užívateľom.

Zabudli ste heslo?

Partnerské organizácie:

ozbb_logo.png

 
Úvodná stránka

Buletin-aktuality
Schvažovacie skúšky vozidiel PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 17 júl 2017

Poverená technická služba overovania vozidiel
Poverenie MDVRR SR, akreditácia ISO/IEC 1702

 • Typové skúšky - Výkon testov typu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvažovania v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
 • Skúšky konformity - Overovanie zhodnosti typov vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvažovania v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
 • Skúšky jednotlivo dokončovaných vozidiel
 • Skúšky jednotlivo dovezených vozidiel zo zmluvných krajín EÚ, jednotlivo vyrobených alebo jednotlivo prestavaných vozidiel pre ich schválenie Obvodným úradom pre dopravu a pozemné komunikácie vrátane vypracovania návrhov ich ZTO.
 
Technická služba Ministerstva dopravy PDF Tlačiť E-mail
Streda, 12 apríl 2017

Technická služba Ministerstva dopravy

Stali sme sa technickou služžbou typu A pre overovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podl'a § 25 ods. 1 pism. a) zákona č. 725/2004 Z. z. Na základe tohto Vám ponúkame:

 • testy typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovanie ich zhodnosti na účely ich schval'ovania, 2. skúšok jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a overovanie ich zhodnosti na účely ich schval'ovania, 
 • na základe poverenia smieme vystavovať':
  1. protokoly o testoch technickej jednotky, typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
  2. protokoly o skúškach jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,

 
Systémy pre preukazovanie zhody u dverí a okien podľa stavebného zákona PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 25 január 2013

Zákon č 90/1998 z.z. uvádza pre dvere, okná, okenice, kovania tieto postupy:

§ 7
Systémy preukazovania zhody
(1) Preukazovanie zhody sa vykonáva podľa niektorého z týchto systémov:
a) vyhlásením zhody doplneným certifikátom zhody (systémy 1+ a 1),
b) vyhlásením zhody doplneným certifikátom vnútropodnikovej kontroly (systémy 2+ a 2),
c) vyhlásením zhody (systémy 3 a 4).

(2) Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody podľa odseku 1 písm. a), ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a vykonáva plánované skúšky a ak autorizovaná osoba vydala certifikát zhody
a) v systéme 1+
1. na základe vykonaných počiatočných skúšok,
2. na základe vykonanej počiatočnej inšpekcie,
3. na základe vykonávania priebežných inšpekcií
a
4. na základe vykonávania kontrolných skúšok,
b) v systéme 1
1. na základe vykonaných počiatočných skúšok,
2. na základe vykonanej počiatočnej inšpekcie a
3. na základe vykonávania priebežných inšpekcií.

(4) Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody podľa odseku 1 písm. c), ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a
a) v systéme 3 autorizovaná osoba vykonala počiatočné skúšky,
b) v systéme 4 vykonal alebo obstaral vykonanie počiatočných skúšok.
(5) Ak podľa technickej špecifikácie má vykonať alebo obstarať vykonanie počiatočných skúšok niektorých vlastností stavebného výrobku autorizovaná osoba
a ostatných výrobca, počiatočné skúšky sa vykonajú podľa technickej špecifikácie.

 

Vyhláška č. 558/2009 následne pre pre dvere, okná, okenice, kovania priraďuje nasledovné systémy:

Postupy_u_dveri_okien_kovani.png
Harmonizované normy platné pre vyhlásenie zhody sú uvedené na stránke min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja -tu...v čase napísania článku je platná napr.:

EN 14351-1:2006+A1:2010 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiadaviek na odolnosť voči prenikaniu ohňa a dymu.

 
Meranie spotreby benzínu, nafty (PHM) PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 18 október 2010

Meranie spotreby nafty, alebo benzínu auta (PHM)

Na základe autorizácie ÚNMS SR vykonávame úradné meranie spotreby nafty, alebo benzínu Vášho auta, stroja a iných zariadení so spaľovacím motorom (prelitrovanie), na ktoré sme nedávno získali autorizáciu na túto činnosť.  Viac o úradnom meraní spotreby nafty, benzínu (prelitrovanie PHM) tu...

 
Security fórum 2009 ukončené PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 jún 2009

I. ročník  Security fórum 2009 sa konal v Rajeckých Tepliciach v dňoch 17. - 18. júna 2009 v hoteli Diplomat****.

Konferencie sa zúčastnilo spolu 75 účastníkov zo Slovenskej i Českej republiky. V tomto ročníku si vypočuli 18 príspevkov na témy:

 • Legislatívne, normatívne prostredie, certifikácia

Legislatíva a jej ďalší vývoj v SR a v EÚ, certifikácia, postupy pri skúšaní, systémy kvality v tejto oblasti

 • Objektové a fyzické zabezpečenie

Technické zabezpečovacie zariadenia – EZS, kamerové systémy..., Mechanické zábranné systémy – zámky,
dvere, trezory.... Fyzické zabezpečenia – Súkromné bezpečnostné služby

 • Bezpečnosť informácií

Zabezpečenie informačných systémov, elektronický podpis, ochrana osobných údajov, digitálna kriminalita

 • Analýza rizík, digitálna kriminalita

Analýza rizík, definície, východiská, analýza rizík informačných systémov, analýza rizík objektovej bezpečnosti,
predchádzanie zločinnosti, územné plánovanie a navrhovanie

Vrámci živej diskusie účastníci poukázali namnohé nejasnosti, alebo nesúlad v legislatívnej a normatívnej oblasti a vyjadrili viacero podnetných návrhov. Prípravný výbor konferencie zozbieral tieto návrhy a konferencia na svoj záver doplnila a schválila tieto odporúčania:

1. konferencia odporúča Národnému bezpečnostnému úradu:

 • zapracovať do legislatívy o utajovaných skutočnostiach chýbajúcu väzbu na zákon o súkromných bezpečnostných službách, pokiaľ sa týka montáže MZP a TZP len osobami, ktoré vlastnia licenciu technickej služby s preukázateľným dokladom o znalosti montovaného systému.
  Zákon o SBS totiž definuje odborné požiadavky na takúto licencovanú činnosť i jej povinnosti pokiaľ sa týka vedenia dokumentácie o namontovaných zariadeniach a systémoch a nakladaniu s takto získanými informáciami.
 • odporúča tiež vytvoriť rámec pre dozor nad certifikátmi vydanými NBÚ SR počas doby ich platnosti odberom vzoriek priamo z trhu, keďže sa ukazuje certifikát sa používa na výrobky, ktoré majú horšie vlastnosti ako požaduje stanovený bezpečnostný štandard

2. konferencia odporúča Úradu súkromných bezpečnostných služieb Policajného prezídia SR:

 • zachovať v legislatíve inštitút licencie technickej služby pre montáž MZP a TZP v legislatíve v súčasnom rozsahu
 • plánovane na trhu dozorovať, či činnosť technickej služby nevykonávajú firmy bez platnej licencie

3. konferencia odporúča Úradu na ochranu osobných údajov:

 • zverejniť všeobecné stanovisko k možnosti použitia biometrických prostriedkov pre zabezpečenie osobných údajov
 • metodicky bližšie definovať pojem "primeraná úroveň technických prostriedkov" na zabezpečenie priestorov v ktorých sú sústreďované chránené osobné údaje.

4. konferencia poveruje autorizovanú osobu národného bezpečnostného úradu pre MZP:

 • hľadať primeraný mechanizmus pre dozor nad trhom s MZP na zabránenie predaja výrobkov, ktoré nie sú v súlade splatnou legislatívou a normami v spolupráci s orgánmi dozoru nad trhom

Súčasťou konferencie bola aj výstavka cylindrických vložiek, zámkov, panikových a bezpečnostných kovaní firmy KABA GmBH a informačný panel výrobcu trezorov firmy WERTHEIM a.s.- partnerov konferenci.

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 9 z 88
spacer

Kto je online
Práve je pripojených:
1 Hosť

 
© 2019 Certest - certifikácia, revízie, skúšky, vyhlásenie o zhode
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vienna hostels Berlin apartments
spacer