Technická kontrola rebríkov, motorových vozíkov
Piatok, 20 máj 2005

Kontrola rebríkovTechnická kontrola sa týka výrobkov nasadených v prevádzke.

Ide o činnosť, ktorú treba vykonávať periodicky pretože jej cieľom je udržiavať  výrobok, zariadenie v bezpečnom stave.

Technickú kontrolu výrobkov vykonávame v týchto oblastiach:

  • technická kontrola rebríkov - viac...
  • technická kontrola osobných ochranný prostriedkov pre prácu vo výškach - viac...
  • technická kontrola motorových vysokozdvižných vozíkov
  • vykonávame pravidelné technické kontroly stavu motorových vozíkov - viac...
  • vykonávame pravidelné technické kontroly stavu plynového zariadenia LPG, alebo CNG motorových vozíkov - viac...
  • organizujeme školenie "Montáž a technická kontrola plynových zariadení LPG a CNG v motorových vozíkoch" - viac ...
  • organizujeme školenie zamestnancov poverených na kontroly technického stavu motorových vozíkov
  • revízie a posudky v oblasti vyhradených zdvíhacích a tlakových zariadení - viac...
  • technická kontrola regálov, regálových zakladačov - viac...