Skúšky výrobkov
Piatok, 20 máj 2005
Skúšky výrobkov vykonávame na základe akreditácie SNAS podľa normy ISO 17025 na nasledovné typy skúšok:

Vlastnosti:

 • technické
 • bezpečnostné
 • ergonomické
 • environmentálne vlastnosti
Výrobkov:
 • Skúšky výrobkovstrojov, rebríkov, schodov, lešení a zariadení pre prácu  vo výškach, mechanických zábranných prostriedkov, uzáverov stavebných otvorov, stavebných kovaní, zámkov, bezpečnostných úschovných objektov.

Výsledky skúšok sú určené:

 •  priamo pre výrobcu, alebo dovozcu ako podklad pre jeho vyhlásenie o zhode  pre vydanie certifikátu a udelenie certifikačnej značky „SECURITYTESTED“ certifikačným orgánom odboru Certest
 • pre certifikačný orgán Národného bezpečnostného úradu

Metódy:

 • Meranie vzdialeností
 • Meranie maximálneho priehybu
 • Meranie priehybu
 • Meranie uhlov
 • Meranie veľkosti ovládacích síl
 • Meranie statickej a dynamickej odolnosti
 • Meranie dynamickej odolnosti
 • Meranie odolnosti v  krute
 • Konštrukcia krytu – pripevnenie, usporiadanie, blokovanie
 • Pevnosť a konštrukcia zaisťovacieho člena
 • Meranie doby odolnosti proti odvŕtaniu, ukrúteniu, vytrhnutiu, rezaniu, sekaniu, páčeniu
 • Meranie doby odolnosti proti ručnému pokusu o vlámanie
 • Meranie doby prielomovej odolnosti