Skúšky bezpečnostných uzáverov - predpisy, normy
Utorok, 21 marec 2006

Stavebné konštrukcie – steny, priečky, stropy, podlahy

kľúč v zámkuBezpečnostné triedy:

Security tested 1 až 4

Normy- skúšanie:

STN EN 1627, STN EN 1628, STN EN 1629, STN EN 1630

Uzávery stavebných otvorov – dvere, okná, mreže, okenice, rolety a pevné konštrukcie

Bezpečnostné triedy:
Security tested 1 až 4
Normy- skúšanie:
STN EN 1627, STN EN 1628, STN EN 1629, STN EN 1630
vrátane posúdenia vhodnosti celej konštrukcie s prihliadnutím na normy na stavebné kovanie – STN EN 1906, STN EN 1303, STN EN 12209, STN EN 12320 a ď.

Zámky zadlabávacie

Bezpečnostné triedy – odolnosť proti vlámaniu:
Security tested 1 až 4
Bezpečnostné triedy – výrobková norma::
STN EN 12209
Normy- skúšanie:
STN EN 12209 – len vybrané bezpečnostné vlastnosti v súlade s filozofiou STN EN 1627
Ručný pokus o vlámanie sa vykoná primerane podľa STN EN 1630 na predstaviteľovi uzáveru (alebo jeho časti) a rámu, zárubne príslušnej triedy

Bezpečnostné kovania (štíty, rozety)

Bezpečnostné triedy – odolnosť proti vlámaniu:
Security tested 1 až 4
STN EN 1627
Bezpečnostné triedy – výrobková norma::
STN EN 1906
Normy- skúšanie:
STN EN 1906– len vybrané bezpečnostné vlastnosti v súlade s filozofiou STN EN 1627
Ručný pokus o vlámanie sa vykoná primerane podľa STN EN 1630 na predstaviteľovi uzáveru (alebo jeho časti) a rámu, zárubne príslušnej triedy

Cylindrické vložky

Bezpečnostné triedy – odolnosť proti vlámaniu:
Security tested 1 až 4
Bezpečnostné triedy – výrobková norma::
STN EN 1303
Normy- skúšanie:
STN EN 1303 – len vybrané bezpečnostné vlastnosti v súlade s filozofiou STN EN 1627
Skúšobný postup na zistenie odolnosti cylindrických vložiek, visacích zámkov a podobných výrobkov proti nedeštruktívnej dynamickej metóde otvorenia
Ručný pokus o vlámanie sa vykoná primerane podľa STN EN 1630 na predstaviteľovi uzáveru (alebo jeho časti) a rámu, zárubne príslušnej triedy – pokus o ručnú kľúčovú i bezkľúčovú manipuláciu

Visacie zámky

Bezpečnostné triedy – odolnosť proti vlámaniu:
Security tested 1 až 4
Bezpečnostné triedy – výrobková norma::
STN EN 12320
Normy- skúšanie:
STN EN 12320 – len vybrané bezpečnostné vlastnosti v súlade s filozofiou STN EN 1627
Skúšobný postup na zistenie odolnosti cylindrických vložiek, visacích zámkov a podobných výrobkov proti nedeštruktívnej dynamickej metóde otvorenia (nazývaná i Bump key či SG)
Ručný pokus o vlámanie sa vykoná primerane podľa STN EN 1630 na predstaviteľovi uzáveru (alebo jeho časti) a rámu, zárubne príslušnej triedy – pokus o ručnú kľúčovú i bezkľúčovú manipuláciu

Rôzne časti uzamykacích systémov

Týka sa napr. okenný uzamykací systém, petlica, prídavné zámky a kovania, rôzne závory
Bezpečnostné triedy – odolnosť proti vlámaniu:
Security tested 1 až 4
Bezpečnostné triedy – výrobková norma::
pokiaľ vo výrobkovej norme jestvujú požiadavky súvisiace s odolnosťou proti vlámaniu
Normy- skúšanie:
Ručný pokus o vlámanie sa vykoná primerane podľa STN EN 1630 na predstaviteľovi uzáveru (alebo jeho časti) a rámu, zárubne príslušnej triedy