Konferencie, školenia, semináre
Utorok, 24 máj 2005

Školenie Organizujeme školenia v oblasti:

 

Zabezpečenie
Plyn vo  vozíkoch
Ostatné akcie
Úvodné školenie do problematiky zabezpečenia všeobecne -viac...
Úvodné školenie o mechanických mechanických zábranných prostriedkov - viac...
Trezory, úschovné objekty - viac...
Bezpečnostné dvere, mreže, okná - viac...
Zámkové systémy - cylindrické vložky, visacie zámky, bezpečnostné kovanie
Školenie o montáži a technických prehliadkach LPG zariadenia do motorových vozíkov - viac... Školenie o bezpečnosti práce pri rôznych druhoch činností - viac... (odkaz na stránku REVIMONT.SK)
Školenie - obsluha zdvíhacích zariadení - viac... (odkaz na stránku REVIMONT.SK)
Školenie - obsluha tlakových zariadení - viac... (odkaz na stránku REVIMONT.SK)

Časť z týchto školení je možné prispôsobiť i Vašim požiadavkám, prípadne školenie zorganizovať priamo vo Vašej organizácii

 

Ďalšie aktivity v tejto oblasti

Organizačne zabezpečíme Vaše školenia, semináre, alebo konferencie.
Referenciou takejto aktivity je školenie odborníkov montujúcich plyn LPG do vozidiel - automobilov a vysokozdvižných vozíkov. Toto školenie organizujeme v spolupráci s firmou IGAS, s.r.o. (v minulosti so združením odborníkov plynových zariadení ZOPZ Bratislava).
Ďalším podujatím organizovaným bola Konferencia o alternatívnych pohonných hmotách (LPG, CNG, bioplyn...) v Rajeckých Tepliciach v roku 2004