Autorizovaná osoba
Sobota, 11 jún 2005

Poverenie Ministerstva dopravy

Sme poverenou technickou službou Ministerstva dopravy a výstavby č. TSOV/2018 pre overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti.

Autorizácia Národného bezpečnostného úradu SR

Národný bezpečnostný úrad SR Naša organizácia je autorizovanou osobou Národného bezpečnostného úradu SR. Naša autorizácia nás oprávňuje na výkon skúšok a spracovanie podkladov pre certifikáciu sekcie fyzickej a objektovej bezpečnosti v týchto odboroch výrobkov:
  • Bezpečnostné úschovné objekty (trezory)
  • Dvere, okná, mreže
  • Bezpečnostné fólie
  • Uzamykacie systémy a ich súčasti (napr. zámky, bezp. štíty, cylindrické vložky, visacie zámky a pod.)
Dokumenty o autorizácii NBÚ SR nájdete v sekcii "Dokumenty"- viac...

Akreditácia

Náš systém kvality bol preverený auditom akreditačného orgánu SNAS SR na základe toho bolo nášmu certifikačnému orgánu a skúšobnému laboratóriu pre výrobky vystavené akreditačné osvedčenie. Dokumenty o našej akreditácii nájdete v sekcii "Dokumenty, certifikáty"- viac...

Ďalšie oprávnenia a poverenia

Vykonávame však i školenia, poradenstvo o posudzovanie zhody u vybraných výrobkov.