Školenie: Bezpečnostné zámky, cylindrické vložky a kovania - odolnosť proti vlámaniu.
Piatok, 01 máj 2009

skolenie1.jpgČasto sa v praxi stretávame s tým, že nielen užívatelia, ale i montážnici či zámočníci nemajú dostatok informácií o bezpečnostných riedach, certifikátoch, značkách a legislatíve z ktorej to vyplýva. Rozšírte si svoje poznatky na pripravovanom zdokonaľovacom školení:

Bezpečnostné zámky, cylindrické vložky a kovania - odolnosť proti vlámaniu.

ktoré organizujeme pod odbornou gesciou REVIMONT-DG s.r.o., autorizovanou skúšobňou Národného bezpečnostného úradu SR.

Pozvánka s detailami pripravovaného školenia je v rubrike Dokumenty, certifikáty - tu... (formát súboru Acrobat Reader).

V júni 2009 tiež organizujeme reprezentatívnu akciu v security biznise v SR - konferenciu SECURITY FÓRUM 2009. Viac sa o nej dozviete na stránke www.security-forum.sk.

Ďalšie nadväzujúce pripravované školenia a konferencie:

1 Školenie: Vstupné školenie o mechanických zábranných prostriedkoch (1 deň) september 2009
2 Školenie: Bezpečnostné zámky, cylindrické vložky a ďalšie kovania (1 deň) máj 2009
3 Školenie: Bezpečnostné dvere, okná mreže a ostatné otvorové výplne (1 deň) jún 2009
4 Školenie: Úschovné objekty, trezory (1 deň) september 2009
5 Školenie: Montáž mechanických zábranných prostriedkov (1 deň) október 2009
6 Školenie: Technické požiadavky na plomby a pre zabezpečenie prechovávaných strelných zbraní a streliva (1deň) október 2009
7 Školenie: Objektová a fyzická bezpečnosť – požiadavky na MZP a TZP podľa legislatívy o utajovaných skutočnostiach (2 dni)

noovember 2009