Účasť na konferencii
Sobota, 06 jún 2009

hlavicka_534x148.png

K dnešnému dňu je potvrdené že konferencie sa zúčastní 65 účastníkov - z toho 17 referujúcich.
Účastníci zastupujú tieto firmy:
ALES a.s.
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
APIS, spol.r.o. Banská Bystrica
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
DIAFAN s.r.o.
Disig, a.s.
EMM, s.r.o.
Entry Net, s.r.o.
ESET spol.s r.o.,
EVPÚ a.s. Nová Dubnica
F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o.
Ferovit s.r.o.
GiTy-Slovensko, a.s.
INFODOM, s.r.o. - Alarm magazín
Ing. Emil Brakl, Brakl & syn
Kaba Slovensko
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Kriminalistický a expertízny ústav policajného zboru
Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Národní bezpečnostní úřad ČR
Národný bezpečnostný úrad SR
Ochrana a bezpečnosť SE, a.s.
QUADRIQ, a. s.
REVIMONT-DG, s.r.o.
SAFE POINT s.r.o.
SBA-Expert s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s.
Soitron, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
Úrad pre ochranu osobných údajov SR
Úrad súkromných bezpečnostných služieb Policajného prezídia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva