Schvažovacie skúšky vozidiel
Pondelok, 17 júl 2017

Poverená technická služba overovania vozidiel
Poverenie MDVRR SR, akreditácia ISO/IEC 1702

  • Typové skúšky - Výkon testov typu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvažovania v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
  • Skúšky konformity - Overovanie zhodnosti typov vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvažovania v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
  • Skúšky jednotlivo dokončovaných vozidiel
  • Skúšky jednotlivo dovezených vozidiel zo zmluvných krajín EÚ, jednotlivo vyrobených alebo jednotlivo prestavaných vozidiel pre ich schválenie Obvodným úradom pre dopravu a pozemné komunikácie vrátane vypracovania návrhov ich ZTO.