Technická služba Ministerstva dopravy
Streda, 12 apríl 2017

Technická služba Ministerstva dopravy

Sme technickou služžbou typu A pre overovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podl'a zákona č. 106/2018 Z. z. Na základe tohto Vám ponúkame:

  • testy typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovanie ich zhodnosti na účely ich schval'ovania, 2. skúšok jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a overovanie ich zhodnosti na účely ich schval'ovania, 
  • na základe poverenia smieme vystavovať':
    1. protokoly o testoch technickej jednotky, typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
    2. protokoly o skúškach jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,