Certifikacné značky
Sobota, 11 jún 2005

Účelom certifikačnej značky je jednoducho identifikovať, priamo na výrobku jeho triedu, či skutočnosť, že bola nestranne odborne posúdená zhodnosť s platnými predpismi a normami.

Na základe našej akreditácie Vám ponúkame nielen skúšky a vypracovanie podkladov pre Vyhlásenie o hode, ale i udelenie certifikátu  recp. iného podkladu potrebného na označenie Vášho výrobku niektorou z týchto značiek:

SECURITY TESTED

CE značka

Značka KEYMARK