Certifikácia mechanických zábranných prostriedkov
Nedeľa, 12 jún 2005

Oblasť pôsobnosti podľa výrobkov:

Posúdime zhodu s technickými predpismi, normami a skúšobnými postupmi a vydáme Vám SECURITY TESTED, alebo spracujeme podklady pre NBÚ SR Vášho výrobku:
 • Certifikácia MZP Bezpečnostné úschovné objekty, trezory
 • Bezpečnostné dvere, okná, mreže a ďalšie typy bezpečnostných uzáverov stavebných otvorov
 • Uzamykacie systémy a ich súčasti - zámky, cylindrické vložky,
 • Bezpečnostné sklá a fólie

Oblasť pôsobnosti podľa služieb:

Ochrana majetku - certifikácia zábranných prostriedkov odolných proti vlámaniu slúžiace na ochranu majetku:

 • skúšky
 • certifikát SECURITY TESTED a udelenie značky zhody ako nezávislé potvrdenie zhody

Ochrana utajovaných skutočností - certifikácia zábranných prostriedkov odolných proti vlámaniu slúžiace na ochranu utajovaných skutočností:
 • skúšky
 • vyhodnotenie skúšok našim certifikačným orgánom a spracovanie Záverečného protokolu
 • ako podklad ho pri certifikácii využije NBÚ SR, sekcia fyzickej a objektovej bezpečnosti

Výhody spolupráce s nami:

 • odbornosť našich pracovníkov a partnerov
 • minimalizácia rizika, že výrobok nebude odolný proti vlámaniu
 • zaradením do určitej bezpečnostnej triedy sa nemôže stať, že budú do jedného celku poskladané komponenty rôznej odolnosti proti vlámaniu
 • sme autorizovanou osobou Národného bezpečnostného úradu SR
 • certifikáciu vykonávame na základe akreditácie nášho systému kvality Slovenskou národnou akreditačnou službou, ktorá je členom medzinárodných systémov

Dokumenty