SECURITY TESTED
Sobota, 02 júl 2005

SECURITY TESTED - certifikačná schéma, ktorá zjednodušuje výber vhodného prostriedku chrániaceho Váš majetok proti vlámaniu.

Schéma je založená na klasifikáci podľa európskych noriem P ENV 1627, 1628, 1629 a 1630.

Platí pre:
Uzávery - bezpečnostné dvere, okná, mreže, rolety, žalúzie, okenice.
Uzamykacie systémy a ich súčasti - zámky, bezpečnostné štíty, cylindrické vložky, visacie zámky a pod.

 

Minimálna ochrana
Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie - mimálna odolnosť proti vlámaniu, netestovaná odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie

znaka_ob1-mala.jpg

Základná ochrana
Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie - základná odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie - minimálne náradie skrutkovače, kliešte, kliny a pod. (test i na statickú a dynamickú odolnosť)

znaka_ob2-mala.jpg

   

 

Stredná ochrana

Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie so strednou odolnosťou proti ručným pokusom o vlámanie - (test i na statickú a dynamickú odolnosť) s páčidlom

 

znaka_ob3-mala.jpg

Vysoká ochrana
Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie s vysokou odolnosťpu proti ručným pokusom o vlámanie už aj s deliacim náradím (sekáč kladivo...), malou ručnou vŕtačkou

 

znaka_ob4-mala.jpg

 
Certifikačná značka SECURITY-TESTED pre úschovné objekty, trezory:
  znacka-trez-mala-0.jpg
  znacka-trez-mala-i.jpg
  znacka-trez-mala-ii.jpg
  znacka-trez-mala-iii.jpg
  znacka-trez-mala-iv.jpg