CErtifikácia

Bezpečnostné úschovné objekty, trezory, dvere, okná, mreže , uzamykacie systémy a ich súčasti - zámky, cylindrické vložky, bezpečnostné sklá a fólie

Certifikát získate v systémoch:

SECURITY TESTED - výrobky vhodné na zabezpečenie domu, obchodu, firmy.

Schéma je založená na klasifikáci podľa európskych noriem  EN 1627, 1628, 1629 a 1630.

Platí pre:
Uzávery - bezpečnostné dvere, okná, mreže, rolety, žalúzie, steny, okenice.
Uzamykacie systémy a ich súčasti - zámky, bezpečnostné štíty, cylindrické vložky, visacie zámky a pod.


1 - Minimálna ochrana
Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie - minimálna odolnosť proti vlámaniu, netestovaná odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie

2 - Základná ochrana
Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie - základná odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie - minimálne náradie skrutkovače, kliešte, kliny a pod. (test i na statickú a dynamickú odolnosť)

3 - Stredná ochrana

Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie so strednou odolnosťou proti ručným pokusom o vlámanie - (test i na statickú a dynamickú odolnosť) s páčidlom

4 - Vysoká ochrana
Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie s vysokou odolnosťou proti ručným pokusom o vlámanie už aj s deliacim náradím (sekáč kladivo...), malou ručnou vŕtačkou

Certifikačná značka SECURITY-TESTED pre úschovné objekty, trezory


Národný bezpečnostný úrad SR - výrobky vhodné pre zabezpečenie utajovaných skutočností

Certifikácia zábranných prostriedkov odolných proti vlámaniu slúžiace na ochranu utajovaných skutočností na základe autorizácie Národného bezpečnostného úradu:

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať:

tel.: +421 948 107 339   / Kontaktný formulár