Dokumenty

Certifikáty-zoznamy

Zoznam nami certifikovaných výrobkov.

Zoznam nami certifikovaných prostriedkov proti vlámaniu s certifikačnou značkou SECURITY-TESTED.

Zoznam mechanických zábranných prostriedkov certifikovaných NBÚ SR.

Žiadosti o skúšky a certifikáciu výrobkov

Žiadosť o overenie typu výrobku.

Žiadosť o overenie jednotlivého výrobku.

Dokumenty pre montáž plynových zariadení

Na samostatnej stránke (www.igas.sk).