Kontrola

kontrola rebríkov

Rebríky slúžia k polohovaniu pri práci vo výškach. Ich zlý technický stav ohrozuje ich užívateľov.

Následky pádov z výšky:

Kontrola rebríkov sa musí vykonať 1 x ročne (vyhláška 147/2013 Z.z.). Je potrebné o nej vypracovať záznam.

kontrola osobných Ochranných prostriedkov pre práce vo výškach

Osobné ochranné prostriedky pre zabezpečenie pri práci vo výškach musia byť pravidelne kontrolované.

Následky pádov z výšky bývajú veľmi vážne.

Kontrolujeme bezpečnostných postrojov, opaskov, laná, lán a ďalších zariadení.

Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov (147/2013 Z.z. príl.6 bod 5.2)

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať:

tel.: +421 910 907 657   / Kontaktný formulár