O Nás

Akreditované skúšobné laboratórium

Našu spôsobilosť vykonávať skúšky preveruje a periodicky dozoruje Slovenská národná akreditačná služba. (www.snas.sk)

poverenie Ministerstva dopravy SR

pre overovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa zákona č. 106/2018 Z. z. Na základe tohto Vám ponúkame: 

Na základe poverenia smieme vystavovať':

2. Technická služba montáže plynových zariadení

podľa zákona č. 106/2018 Z. z. Viac na samostatnej stránke (www.igas.sk).

Autorizácia NBÚ SR

Naša organizácia je autorizovanou osobou Národného bezpečnostného úradu SR. Naša autorizácia nás oprávňuje na výkon skúšok a spracovanie podkladov pre certifikáciu sekcie fyzickej a objektovej bezpečnosti v týchto odboroch výrobkov: